Hráči, kteří jsou účastníky tréninků a zápasů pořádaných KVB sport z.s. se těchto aktivit účastní na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí. Zákonní zástupci hráčů si jsou vědomy zvýšeného nebezpečí vzniku zranění, i když jsou hráči poučeni trenéry o povinnostech chránit majetek, své zdraví a zdraví ostatních účastníků třetích osob. Hráči se zavazuji dbát doporučení a příkazů trenérů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku

Partneři